За нас

Дайнафорс ООД - специализирана отбранителна, военна и високопроходима техникаДАЙНАФОРС ЕООД e основана през 2013 г. за дейностите по доставка и следпродажбена поддръжкя на мобилна техника предназначена за модернизациите във военната и други области от опазване на вътрешния ред и сигурност.
 
През изминалите години ДАЙНАФОРС ЕООД е участвала в редица обществени поръчки с предложения от реномирани партньори.
 
Натрупан е съществен опит при оценката и намирането на решения към изискванията на различни възложители.
 
ДАЙНАФОРС ЕООД следи развитието на Проекта за модернизация на сухопътните войски от Българската армия и се стреми да комуникира полезна фирмена информация от своите партньори към Министерство но отбраната на всеки един етап от хода на Проекта.
 
От екипа