IVECO Отбранителни машини

IVECO Отбранителни машини

Платформите  8 х 8  ,  6 х 6  и 4 х 4  се произвеждат от Iveco Defence Vehicles с компоненти „in-house“ за групата CNH. С интеграция и модулна технология се постига бързо адаптиране към спесификацията на клиента и глобална подкрепа в експлоатацията. Балистичната защита е преминала заводски изпитания, а въоръжението, оптико-електронното и друго оборудване могат да бъдат от заводски доставчици или по избор на клиента.
 
VBM / CENTAURO e фамилия 8 х 8 колесни танкове със средно и едрокалибрено въоръжение
 
SUPERAV 8x8 e най- новата амфибийна платформа спечелила конкурса по програмата ACV за превъоръжаване на US Marine Corps.  SUPERAV превъзхожда конкурентните образци по важни ТТ данни. Тя се предлага и в Програмата за превъоръжаване на сухопътните войски на България.
 
VPTB e по-леката и най- нова 6х6 платформа
 
MPV, LMV и MUV са три различни 4 х 4 средни и леки платформи със съответстващата им защита
     ...........